Oś czasu

1251
Pierwsze wzmianki o wsi
1338
Pierwsze wzmianki o Parafii Biskupice z drewnianym kościołem
1760–1789
Budowa obecnego kościoła z kamienia polnego
1864
Rozbudowano ją w roku 1898
Budowa szkoły
Szkoła w Biskupicach
1920
Powstanie Kółka Rolniczego
1929
Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej
1947
Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich
1985–1989
Nasz mieszkaniec Marian Socha pełni mandat posła na Sejm PRL
1990
Oddano do użytku świetlice wiejską
2021
Założenie Stowarzyszenia "Biskupiczanie"
2021
Otwarcie Dziennego Domu Seniora